Menüler
Haberler
Teknoloji Dairesi Başkanlığı'nın misyonu ve hedefi
DSİ Merkez ve Taşra teşkilatında yer alan kullanıcılar arasında güvenli, hızlı, kesintisiz, ekonomik bir ağ iletişimi kurmak ve bu ağ alt yapısını teknolojik yeniliklerle kullanıcı uygulamalarına entegre etmektir.
DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetlerini bilgisayar, veritabanı, uydu gibi ileri teknoloji vasıtalarını kullanarak network üzerinden yerine getirmek, kurumsal yazılımları kullanmak ve  e-devlete geçilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Daire Başkanlığı