Menüler

Teknoloji Dairesi Başkanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü’nün;


  • Yazılım ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

  • Yazılımların üretilmesi,

  • Bakımlarının yapılması,

  • Veritabanlarının yönetilmesi,

  • Kurumun ihtiyaç duyduğu yazılımların ve proje danışmanlık hizmetlerinin alınması için gerekli çalışmaların yapılması ve işlem süreçlerinin takip edilmesi,

  • DSİ’nün ihtiyacı olan sistemlerin, ağ cihazlarının ve veri iletişim hatlarının temin edilmesi ve işletimi,

  • Genel Müdürlükte mevcut bulunan tüm bilgisayarlara teknik destek hizmeti sağlanması,

  • Kullanıcı eğitimlerinin düzenlenmesi ve Bölge Müdürlükleri ile koordinasyonun sağlanması,

  • Coğrafi bilgi sistemleri ve haberleşme uygulamaları çalışmalarından sorumludur.