Menüler

DSİ Elektronik İmza Konusunda Diğer Kurumların Çok İlerisinde

26.03.2012
Günlük çıkarılan Kamu Sertifikasyon Merkezi Nitelikli Elektronik Sertifika Raporuna göre DSİ; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından sonra en çok aktif sertifikaya sahip olan kurumdur.


Bilgi Teknolojilerinden yararlanarak zamandan tasarruf sağlamak ve hızlı işlem yapmak, teşkilatımız personeli ve mali kaynaklarını daha verimli kullanmak maksatlarına yönelik olarak Elektronik Doküman Yönetim Sistemlerinin kullanımı ve geliştirilmesinde DSİ Genel Müdürlüğü öncü bir kamu kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kuruluşumuz merkez ve taşra teşkilatında; 2006 yılından itibaren bilgisayar ortamında evrak üretimi, takibi, kontrolü, dosyalanması, arşivlenmesi, kurum dışında üretilen evrak bilgilerinin sisteme dâhil edilmesi, aranılan dokümanlara bilgisayar ortamında hızlı bir şekilde ulaşımı, elektronik imza kullanımı, kağıt, kalem, toner gibi sarf malzemelerinden tasarrufunun sağlanması vb. zikredilebilecek bir çok faydalar, oluşturulan Doküman Arşiv Yönetim Sistemi (DAYS) sayesinde mümkün olmuştur.

 

DSİ Genel Müdürlüğü 2006 - 2009 yıllarında DAYS' ın kullanımında yeterli bilgi ve tecrübeyi kazanmış, Haziran 2010 tarihinden itibaren de DAYS' ın yeni sürümü olarak geliştirme ve güncellemeye açık, yazılım ve kullanım hakları tamamen kuruluşumuza ait olan Elektronik Doküman Yönetim Sisteminin (EDYS) kullanımına geçmiştir.

 

01 Ocak 2011 tarihinden itibaren “EDYS Kullanımında Usul ve Esaslar Yönergesi”inde belirtilen bazı istisnalar haricinde DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı Merkez ve Taşra Teşkilatının tamamında birimler arası yazışmalar EDYS kullanılarak elektronik imzalı olarak üretilmiştir. Kurum içi yazışmalarda ıslak imza kaldırılmış olup, kesinlikle birimler arasında ıslak imzalı evrak aslı, fotokopisi veya faksı çoğaltılıp gönderilmemektedir.

 

Genel Müdürümüz Sayın Akif ÖZKALDI’nın imzasıyla yayınlanan  genelge ile 15.03.2012 tarihinden itibaren de EDYS Yönergesinde belirtilen hususlar doğrultusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Merkez ve Taşra Teşkilatının tamamında birimler arası yazışmalar ile DSİ dışındaki kurum, kuruluş ve şahıslarla yapılan yazışmalar da Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDYS) kullanılarak Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) veya Mobil İmza ile elektronik imzalı olarak yapılacaktır. Kurum içi yazışmalarda ıslak imzanın kaldırılması ve Kurum içi yazışmalarda kesinlikle üretilen evrakın ıslak imzalı aslı, fotokopisi veya faksı çoğaltılıp gönderilmemesi uygulaması Kurum dışı yazışmalarda da uygulanacaktır. Ancak Kurum dışına gönderilen evraklar, merkez teşkilatında Daire Başkanlığı ve danışma, denetim ve yardımcı birimler ile Bölge Müdürlükleri ve teşkilatlarında yer alan taşra alt birimlerinin evrak birim personeli tarafından çıktısı alınarak “Güvenli Elektronik İmzalı Aslı İle Aynıdır” kaşesi ile imzalanıp mühürlenerek tasdik edilmesi sonucunda kâğıt ortamında kullanılacaktır. Kurum dışına gönderilen e-imzalı evrakların EDYS’nin yerel ağ dışında web ortamında hizmet vermesi mümkün kılınarak web üzerinden doğrulanması sağlanmıştır.

 

Daire Başkanlığımız çalışanlarınca üretilen Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EDYS) projesinin Ağustos 2009 tarihi itibariyle analiz ve tasarım çalışmalarına başlanılmıştır.

Elektronik Doküman Yönetim Sisteminin  test çalışmaları 15 Şubat 2010 – 15 Nisan 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Bu projenin oluşturlmasının maksadı:

  Tamamen DSİ kontrolünde kullanışlı güvenli ve hızlı bir Elektronik Doküman Yönetim Sistemi oluşturmak,

  Muhtemel hata ve ihtiyaçlara ilk elden hızlıca çözüm üretebilmek,

  DSİ de kullanılan diğer uygulamalar arasında kolay veri iletişimi sağlamak,

  E-imza yanında alternatif olarak mobil imzayı da devreye almak,

  EDYS’nin bağlı bulunduğumuz Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda da kullanımını sağlamaktır.

 

Teknoloji Dairesi Başkanı Sayın Fatih MUMCU’nun destekleriyle EDYS geliştirme çalışamalara son 6 ayda hız verilmiştir. EDYS Bölge ve Başkanlıklarımızdan gelen talep ve geri bildirimler titizlikle incelenerek geliştirilmektedir.

 

Şubat 2012 itibariyle EDYS de toplam kullanıcı sayısı 11.538 dir. Aktif kullanıcı sayısı ise 8771 e ulaşmıştır. Son iki ayda (02.01.2012-29.02.2012) Kurumumuzda üretilen ve Kurum dışından gelip taranarak EDYS’ne dahil edilen evrak sayısı yaklaşık 65.000 olup bunun yaklaşık 39.000 kadarı Kurumumuzda üretilmiştir. Bu evrakların yaklaşık 21.000’i elektronik imza ile imzalanmıştır. Kurum personelimize TÜBİTAK UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden yaklaşık 7000 adet NES temin edilmiştir. Günlük çıkarılan Kamu Sertifikasyon Merkezi Nitelikli Elektronik Sertifika Raporuna göre DSİ; Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından sonra en çok aktif sertifikaya sahip olan kurumdur.

 

 Ayrıca uygulamanın mobil araçlarda da kullanılabilmesi amacıyla   kurumumuz      GSM

operatörleri ile görüşmelere başlamıştır. Kurumumuz nisan ayı içerisinde DSİ üst düzey yöneticilerine EDYS uygulaması için mobil imza kullandırılarak bu alanda Türkiye’de bir ilk olmayı planlamaktadır.