Menüler

CBS Başmühendisleri Eğitimi (01-05 Eylül 2014)

12.08.2014
01-05 Eylül 2014 tarihlerinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü İznik Eğitim Tesisleri’nde CBS Başmühendisleri Eğitimi düzenlenecektir.


CBS EÄŸitimi

Teknoloji Dairesi Başkan Yardımcısı Deniz VAROL ile Şube Müdürü Kemal SEYREK'in katılımlarıyla, 01-05 Eylül 2014 tarihlerinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü İznik Eğitim Tesisleri’nde düzenlenecek CBS Başmühendisleri Eğitimi'ne Ahmet SARGIN ile İbrahim GEDİK eğitimci olarak katılacaklardır.

Kurumumuzda 2003 yılından beri uygulanan Coğrafi Bilgi Sistemleri teknolojileri konusunda önemli çalışmalar yürütülmektedir. 2003/13, 2006/7, 2010/27 sayılı Genelgeler çıkarılarak CBS’nin uygulanması sağlanmış, DSİ tarafından yapılan ve yaptırılan bütün işler CBS ortamında istenmekte ve arşivlenmektedir. Bu kapsamda yaklaşık 1600 adet iş, Genel Müdürlüğümüze onay için gelmiştir. Bu süreçte “Bölge Vaziyet Planları” kurum personeli ve imkanlarıyla hazırlanarak kullanılmakta, güncellenmektedir. Ayrıca hazırlanan veriler çeşitli web ve mobil uygulamalarıyla servis edilmektedir. Bölge Vaziyet Planları CBS ortamında hazırlanmakta ve güncellenmekte, Bölge Takdim Sunumları ve il koordinasyon Toplantısı sunumları CBS ortamında yapılmaktadır. Genelge ile her Bölge Müdürlüğünde CBS Yürütme Kurulu oluşturularak ayda bir toplanması sağlanmıştır.
Coğrafi Bilgi Sisteminin uygulanması, güncel teknolojilerin takibini gerekli kılmaktadır. Yurt içinde ve yurtdışında kongre, sempozyum ve fuarlarda kurum çalışmalarını tanıtıcı yayın, sunum ve stand çalışmaları yapılmaktadır. CBS’nin kurum içinde yaygınlaşması için kendi imkanlarımızla 1370 personelimize eğitim verilmiştir. Bölge Müdürlüklerimizde CBS Başmühendisliği kadrosu alınarak atamalarının yapılması sağlanmıştır. CBS Başmühendislerinin eğitim eksikliklerini tamamlanması amacıyla 2014 yılı eğitim programında yer alan ve Mayıs Ayı sonunda Sinop’ta verilmesi planlanan eğitim Kasım Ayına ertelenmiştir. Bu süreçte gelen taleplere göre 01-05 Eylül 2014 tarihinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü İznik Eğitim Tesisleri’nde CBS Başmühendisleri için kurs gerçekleştirilecektir. Kurs formatında geçecek eğitim, bilgisayarlı olup, gerekli yazılımlar yüklü taşınabilir bilgisayarlar, kursiyerler tarafından getirilecektir. Her Bölge Müdürlüğü’nden atanan CBS Başmühendisleri ve Daire Başkanlıklarından CBS çalışmalarını yürüten personellere verilecektir. Kursta CBS genelgelerinin incelenmesi, Bölge vaziyet Planlarının revizesi ve bazı ileri düzey analizler ile Kurumumuzda uygulanan CBS Uygulamaları anlatılacak ve bütün birimlerimizin bilgi düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.