Menüler

Ulusal CBS Sempozyumu

30.07.2015
21-22 Temmuz 2015 tarihinde düzenlenen CBS Sempozyumuna Genel Müdürlüğümüz personelinden Teknoloji Dairesi Başkanı M. Fatih MUMCU


TC. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 21-24 Temmuz 2015 tarihlerinde İstanbul’da “Uluslararası Agro-Geoinformatics-2015 Konferansı” düzenlenmiş olup bu konferans kapsamında ayrıca 21-22 Temmuz 2015 tarihleri arasında tarım alanındaki projeler dışında da farklı sektörlerdeki önemli CBS projelerinin tanıtıldığı geniş katılımlı ve çözüm temalı CBS Sempozyumu düzenlenmiştir. 

Ulusal CBS Sempozyumu

Düzenlenen CBS Sempozyumunun amacı “ülkemizde başta tarım sektörü olmak üzere bu farklı konulara ve sektörlere yönelik olarak geliştirilen CBS uygulamaları uluslararası katılımcılara tanıtmak, bu eksendeki soru ve sorunlara çözüm önerileri sunmayı hedeflemektedir” olarak tanımlanmıştır. 

21-22 Temmuz 2015 tarihinde düzenlenen CBS Sempozyumuna Genel Müdürlüğümüz personelinden Teknoloji Dairesi Başkanı M. Fatih MUMCU ile Teknoloji Dairesi Başkanlığı, CBS Şube Müdürlüğünden Şube Müdürü Kemal SEYREK katılmış ve “DSİ Bünyesinde Geliştirilen CBS Servisleri ve WEB Uygulamaları” konusunda bir sunum yapılmıştır.