Menüler
  • 1977 yılında - Organizasyon Eğitim ve Teknoloji - OET Dairesi Başkanlığı altında EBİM Şube Müdürlüğü olarak kurulmuştur. 
  • 1984 yılında teşkilatında bir değişiklik olmadan adı Teknoloji Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.
  • EBİM Faaliyetleri 16.08.2002 tarihinde geçici olarak İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmüştür.
  • Genel Müdürlük Makamının 29.12.2003 tarihli Olur’ları ile EBİM Şube Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.
  • Bölge Müdürlüklerinde bilgi işlem ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi maksadıyla Bilgi Teknolojileri Başmühendislikleri 23.11.2004 tarihinde kurulmuştur.
  • Haberleşme Şube Müdürlüğü 05.04.2007 tarihli olur ile 15.05 2007 tarihinde personeliyle birlikte Teknoloji Dairesine bağlanmıştır.
  • CBS Şube Müdürlüğü Makamının 20.02.2009 tarihli Olur’ları ile Teknoloji Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır.
  • 20.08.2010 tarihli Genel Müdürlük Olur’u ile Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü kurulmuştur.
  • 02.02.2012 tarihinde Genel Müdürlük Olur’u ile Bölge Müdürlüklerindeki BT Başmühendislikleri yerine Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü kurulmuştur..